• Danh mục sản phẩm

  • Nhóm sản phẩm

  • Mã sản phẩm

Contactor

  • Thương hiệu

  • Tên sản phẩm

    Contactor
  • Mã sản phẩm

  • Khóa điều khiển  :  Dòng điều khiển 6A-2400A
  • Khóa đóng cắt ON/OFF , 1-OFF-2 :  Dòng đóng cắt 16A-1250A
  • Isolator  : Dòng đóng cắt 16A-1250A
  • Hộp nhựa, hợp kim nhộm, thép không gỉ ,IP67-IP68
  • Contactors 16A-115A, Relay nhiệt, Mini Relay
  • Cable Gland

Copyright © 2018 TAN THANH PHONG

Design by: AVA.vn